Persediaan Sebelum Bida

All the property(ies) need(s) to be registered AT LEAST one (1) day before the auction date.

Important documents that needed for pre-registration are as below
Bidder’s Particulars
- Name as in IC
- Photocopy of I/C
- Bank Draft
- Address
- Contact Number


Setiap hartanah yang dikehendaki mestilah didaftarkan SEKURANG-KURANGNYA satu (1) hari sebelum tarikh lelong.

Dokumen penting yang diperlukan semasa pendaftaran ialah seperti berikut:
Keterangan Pembida:
- Nama seperti dalam Kad Pengenalan
- Salinan Kad Pengenalan
- Draf Bank
- Alamat
- No untuk Dihubungi

Hubungi kami di sini!